Tôi sinh năm 1955, hiện náy có 1 số bệnh xin bác sỹ tư vấn giúp

0908 097 896