Tuyển dụng

Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và phục vụ bệnh nhân. Phòng khám đa khoa Hy vọng cần tuyển:
Đăng ký khám bảo hiểm y tế