Tin tức

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HY VỌNG ĐANG TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ.
Hướng dẫn đăng ký nộp hồ sơ qua mạng điện tử Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền Sở Y tế.
Ngày 06 tháng 05 năm 2013, Bộ Y Tế ban hành thông tư 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe:
Ngày 15/3/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước...
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ngày 16 tháng 11 năm 2015.
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HY VỌNG XIN THÔNG BÁO LỊCH NGHĨ LỄ 02/9
HIỆN TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HY VỌNG ĐÃ DƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KHÁM SỨC KHỎE THEO THÔNG TƯ 14
Phòng khám tổ chức khám phụ khoa tổng quát với gia ưu đãi. Thông tin tư vấn và đăng ký khám vui lòng liên hệ với Mss Nhi qua số điện thoại: 01225936068
Trang1 2 3
Đăng ký khám bảo hiểm y tế