Bộ Y tế tiếp nhận robot phục vụ khám chữa bệnh từ xa, khẩu trang và quần áo chống dịch COVID-19

0908 097 896