Người nhiễm Omicron ít bị nhiễm biến thể khác nếu đã tiêm vaccine

0908 097 896