Omicron khiến người mới khỏi Covid-19 vẫn có thể bị tái nhiễm nhiều lần

Thương hiệu
0908 097 896